Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarını Arıyor!

Sizlere veda etmedik!

Değerli Mezunumuz,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak bağlarımızı güçlendirmek ve iletişimde kalmak adına size ulaşıyoruz.

Bu formu doldurarak yakın zamanda hayata geçecek, iş, staj ve eğitim olanaklarına erişim sağlayacağınız, Mezun Ağı Sistemine dahil edileceksiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Biz büyük bir aileyiz.

Görüşmek dileğiyle..
TC. Kimlik Numaranızı, kayıtlarımız ile karşılaştırıp, üniversitemiz mezunu olduğunuzdan emin olmak için istiyoruz.

Aramıza Katılan Mezun Sayısı

13121

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Sayıları (Ocak 2020)

Program Türü Sayı Yüzde (%)
Ön Lisans 39692 55,88%
Lisans 22312 31,41%
Formasyon 7331 10,32%
Yüksek Lisans 1207 1,70%
Tezsiz Y.Lisans 446 0,63%
Doktora 43 0,06%
Toplam 71031 100,00%

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ulaşılan Mezun Sayıları (Ocak 2020)

Program Türü Sayı Yüzde (%)
Ön Lisans 4194 45,07%
Lisans 4051 43,53%
Formasyon 762 8,19%
Yüksek Lisans 235 2,53%
Tezsiz Y.Lisans 57 0,61%
Doktora 7 0,08%
Toplam 9306 100,00%

Burdur Mehmet Akir Ersoy Üniversitesi Akademik Birimlere Göre Mezun /Ulaşılan Mezun Sayıları (Ocak 2020)

Akademik Birim Mezun Sayıları Yüzde (%) Ulaşılan
Mezun Sayısı
Yüzde (%)
Eğitim Fakültesi 12260 %17.26 1555 %16.71
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 10739 %15.12 885 %9.51
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı 7334 %10.32 762 %8.19
Gölhisar Meslek Yüksekokulu 6937 %9.77 488 %5.24
Burdur Meslek Yüksekokulu 5630 %7.93 148 %1.59
Ağlasun Meslek Yüksekokulu 5041 %7.1 338 %3.63
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO 3276 %4.61 934 %10.04
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2905 %4.09 534 %5.74
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2625 %3.7 540 %5.8
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2457 %3.46 405 %4.35
Sağlık Yüksekokulu 2281 %3.21 290 %3.12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1644 %2.31 592 %6.36
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1461 %2.06 299 %3.21
Tefenni Meslek Yüksekokulu 856 %1.21 126 %1.35
Veteriner Fakültesi 827 %1.16 184 %1.98
Fen-Edebiyat Fakültesi 810 %1.14 248 %2.66
Sosyal Bilimler Enstitüsü 788 %1.11 118 %1.27
Çavdır Meslek Yüksekokulu 662 %0.93 176 %1.89
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 489 %0.69 130 %1.4
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 398 %0.56 104 %1.12
Fen Bilimleri Enstitüsü 377 %0.53 39 %0.42
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 291 %0.41 103 %1.11
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 261 %0.37 80 %0.86
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 231 %0.33 93 %1
İlahiyat Fakültesi 201 %0.28 64 %0.69
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 131 %0.18 38 %0.41
Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu 64 %0.09 16 %0.17
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu 48 %0.07 14 %0.15
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu 6 %0.01 2 %0.02
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 %0 1 %0.01
Toplam 71032 %100 9306 %100
Eğitim Fakültesi
1555
12260
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
885
10739
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
762
7334
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
488
6937
Burdur Meslek Yüksekokulu
148
5630
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
338
5041
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
934
3276
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
534
2905
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
540
2625
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
405
2457
Sağlık Yüksekokulu
290
2281
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
592
1644
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
299
1461
Tefenni Meslek Yüksekokulu
126
856
Veteriner Fakültesi
184
827
Fen-Edebiyat Fakültesi
248
810
Sosyal Bilimler Enstitüsü
118
788
Çavdır Meslek Yüksekokulu
176
662
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
130
489
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
104
398
Fen Bilimleri Enstitüsü
39
377
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
103
291
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
80
261
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
93
231
İlahiyat Fakültesi
64
201
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
38
131
Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu
16
64
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
14
48
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
2
6
Sağlık Bilimleri Fakültesi
1
2

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Mezuniyet Alanı Çalışma Alanı Uyumu (n:9306 /Ocak 2020)

Çalışıyorsanız; Sayı Yüzde (%)
Mezuniyet alanımla ilgili bir alanda çalışıyorum 2793 30,01%
Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda mecburen çalışıyorum 719 7,73%
Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda isteyerek çalışıyorum 795 8,54%
Toplam Cevap Veren Sayısı 4307 46,28%
Cevap Vermeyen+Çalışmayan 4999 53,72%
Toplam 9306 100,00%

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Programlara Göre Mezuniyet Alanı-Çalışma Alanı Uyum (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4307)

Alanla İlgili Alan Dışı Mecburen Alan Dışı İsteyerek
Akademik Birim Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 22 %95.65 0 %0 1 %4.35
Veteriner Fakültesi 96 %94.12 1 %0.98 5 %4.9
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11 %91.67 1 %8.33 0 %0
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 69 %88.46 3 %3.85 6 %7.69
Eğitim Fakültesi 878 %88.06 62 %6.22 57 %5.72
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 35 %87.5 2 %5 3 %7.5
İlahiyat Fakültesi 7 %87.5 0 %0 1 %12.5
Sağlık Yüksekokulu 154 %84.62 10 %5.49 18 %9.89
Fen Bilimleri Enstitüsü 21 %84 3 %12 1 %4
Sosyal Bilimler Enstitüsü 51 %69.86 12 %16.44 10 %13.7
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 71 %68.93 24 %23.3 8 %7.77
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO 365 %65.53 71 %12.75 121 %21.72
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı 227 %62.88 72 %19.94 62 %17.17
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 18 %62.07 5 %17.24 6 %20.69
Burdur Meslek Yüksekokulu 51 %60.71 12 %14.29 21 %25
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 24 %55.81 9 %20.93 10 %23.26
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 130 %51.79 59 %23.51 62 %24.7
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 109 %49.1 57 %25.68 56 %25.22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 79 %48.77 36 %22.22 47 %29.01
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 149 %42.94 86 %24.78 112 %32.28
Fen-Edebiyat Fakültesi 32 %42.67 21 %28 22 %29.33
Gölhisar Meslek Yüksekokulu 75 %41.9 49 %27.37 55 %30.73
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 51 %37.5 45 %33.09 40 %29.41
Ağlasun Meslek Yüksekokulu 40 %37.04 36 %33.33 32 %29.63
Tefenni Meslek Yüksekokulu 15 %26.32 20 %35.08 22 %38.6
Çavdır Meslek Yüksekokulu 11 %23.4 20 %42.55 16 %34.04
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
95.65
0
4.35
Veteriner Fakültesi
94.12
0.98
4.9
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
91.67
8.33
0
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
88.46
3.85
7.69
Eğitim Fakültesi
88.06
6.22
5.72
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
87.5
5
7.5
İlahiyat Fakültesi
87.5
0
12.5
Sağlık Yüksekokulu
84.62
5.49
9.89
Fen Bilimleri Enstitüsü
84
12
4
Sosyal Bilimler Enstitüsü
69.86
16.44
13.7
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
68.93
23.3
7.77
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
65.53
12.75
21.72
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
62.88
19.94
17.17
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
62.07
17.24
20.69
Burdur Meslek Yüksekokulu
60.71
14.29
25
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
55.81
20.93
23.26
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
51.79
23.51
24.7
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
49.1
25.68
25.22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
48.77
22.22
29.01
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
42.94
24.78
32.28
Fen-Edebiyat Fakültesi
42.67
28
29.33
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
41.9
27.37
30.73
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
37.5
33.09
29.41
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
37.04
33.33
29.63
Tefenni Meslek Yüksekokulu
26.32
35.08
38.6
Çavdır Meslek Yüksekokulu
23.4
42.55
34.04

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkalrı Sektörel Faaliyet Alanları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4305)

Sektörel Faaliyet Alanı Sayı Yüzde (%)
Eğitim 1412 32.8
İmalat 388 9.01
Diğer (Lütfen Belirtin) 369 8.57
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 344 7.99
Toptan ve Perakende Ticaret 276 6.41
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 273 6.34
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 220 5.11
Bilgi ve İletişim 200 4.65
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 155 3.6
İnşaat 121 2.81
Finans ve Sigorta Faaliyetleri 117 2.72
Ulaştırma ve Depolama 102 2.37
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi 98 2.28
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 71 1.65
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 63 1.46
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 42 0.98
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 36 0.84
Gayrimenkul Faaliyetleri 12 0.28
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme 6 0.14
Cevap Veren 4305 46.26
Çalışmayan+Cevap Vermeyen+ 5001 53.74
Toplam 9306 100
Eğitim
1412
İmalat
388
Diğer (Lütfen Belirtin)
369
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
344
Toptan ve Perakende Ticaret
276
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
273
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
220
Bilgi ve İletişim
200
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
155
İnşaat
121
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
117
Ulaştırma ve Depolama
102
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi
98
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
71
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
63
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
42
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
36
Gayrimenkul Faaliyetleri
12
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme
6

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları İşletme Ölçeğine Göre Dağılımları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4274)

İşletme Ölçeği Sayı Yüzde (%)
250'den Fazla (Büyük İşletme) 1428 33,41%
10-49 (Küçük İşletme) 1189 27,82%
1-9 (Mikro İşletme) 900 21,06%
50-249 (Orta Büyüklükteki İşletme) 757 17,71%
Cevap Verenler 4274 45,93%
Cevap Vermeyen+Çalışmayanlar 5032 54,07%
Toplam 9306 100,00%

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Dağılımları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4292)

Kurum Türü Sayı Yüzde (%)
Kamu Kurumu 2195 51,5%
Ulusal İşletme 1234 28,75%
Uluslararası İşletme 477 11,11%
Kendi İşimi Kurdum. Kendi İşimde çalışıyorum. 264 6,15%
STK 122 2,84%
Cevap Verenler 4292 46,12%
Cevap Vermeyen+Çalışmayanlar 5014 53,88%
Toplam 9306 100,00%

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Ücret İstatistikleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 3838)

Çalışılan Kurum Türü Sayı Ortalama (₺) S.S.
Kendi İşimi Kurdum. Kendi İşimde çalışıyorum. 215 ₺5.897,9 1558,6025
Kamu Kurumu 1984 ₺4.016,3 1110,33632
Genel Ortalama 3838 ₺3.651,3 2199,6666
Uluslararası İşletme 424 ₺3.433,9 5524,38723
Ulusal İşletme 1112 ₺2.749,6 925,95789
Sivil Toplum Kuruluşu (Vakıf-Dernek vb.) 103 ₺2.558,9 2120,22122

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Öğrenim Düzeyine Göre Ücret İstatistikleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 3838)

Mezuniyet Düzeyi Sayı Ortalama (₺) S.S.
Doktora 5 ₺6.200,00 1923,53841
Yüksek Lisans 123 ₺5.071,68 3244,36599
Tezsiz Y.Lisans 39 ₺4.583,18 1822,81262
Lisans 1.965 ₺3.844,76 2020,3075
Genel ortalama 3.851 ₺3.647,04 2118,47322
Formasyon 320 ₺3.640,35 1666,05516
Ön Lisans 1.399 ₺3.210,40 2121,40965

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Birimlere Göre Üniversiteden Memnuniyet Düzeyleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren:6487)

Akademik Birim Ortalama Sayı S.S.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8.6053 76 2.16073
Burdur Meslek Yüksekokulu 8.2458 118 2.16789
Sosyal Bilimler Enstitüsü 8.0729 96 2.19207
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 8.0097 309 2.42616
Eğitim Fakültesi 7.9305 1266 2.29932
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7.8571 28 2.25609
Fen Bilimleri Enstitüsü 7.8276 29 2.12248
Tefenni Meslek Yüksekokulu 7.6698 106 2.36933
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7.6214 103 2.38096
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7.6061 424 2.52983
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 7.5556 711 2.55022
Veteriner Fakültesi 7.5532 141 2.39173
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 7.5263 76 2.13213
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı 7.4928 552 2.55039
Ağlasun Meslek Yüksekokulu 7.4655 275 2.59591
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7.4567 427 2.63951
Ortalama 7.3847 7475 2.54742
Gölhisar Meslek Yüksekokulu 7.3117 385 2.80281
Sağlık Yüksekokulu 7.2511 231 2.31389
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7.2314 242 2.68779
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7.1193 503 2.29013
Çavdır Meslek Yüksekokulu 6.6522 138 2.9955
Fen-Edebiyat Fakültesi 6.5625 208 2.79336
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO 6.3703 802 2.51314
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6.1628 86 2.51985
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5.8955 67 2.89793
İlahiyat Fakültesi 5.8913 46 2.39656
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8.6053
Burdur Meslek Yüksekokulu
8.2458
Sosyal Bilimler Enstitüsü
8.0729
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
8.0097
Eğitim Fakültesi
7.9305
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
7.8571
Fen Bilimleri Enstitüsü
7.8276
Tefenni Meslek Yüksekokulu
7.6698
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7.6214
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.6061
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
7.5556
Veteriner Fakültesi
7.5532
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
7.5263
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
7.4928
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
7.4655
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.4567
Ortalama
7.3847
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
7.3117
Sağlık Yüksekokulu
7.2511
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7.2314
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7.1193
Çavdır Meslek Yüksekokulu
6.6522
Fen-Edebiyat Fakültesi
6.5625
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
6.3703
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
6.1628
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5.8955
İlahiyat Fakültesi
5.8913

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Birimlerinden Memnuniyet Düzeyleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4930)

Akademik Birim Ortalama Sayı S.S.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 8.6842 19 1.45498
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8.5472 53 2.1976
Eğitim Fakültesi 8.0101 892 2.40391
Sosyal Bilimler Enstitüsü 7.9737 76 2.32077
Veteriner Fakültesi 7.7895 95 2.2498
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 7.7711 201 2.71981
Burdur Meslek Yüksekokulu 7.7534 73 2.79772
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7.4752 282 2.62369
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı 7.4311 392 2.78199
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 7.4074 459 2.69919
Fen Bilimleri Enstitüsü 7.381 21 3.04099
Genel Ortalama 7.2485 4930 2.72558
Tefenni Meslek Yüksekokulu 7.2031 64 3.02466
Gölhisar Meslek Yüksekokulu 7.1872 235 2.75786
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7.1471 68 3.02361
Ağlasun Meslek Yüksekokulu 7.0714 168 2.86539
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7.0691 275 2.89329
Sağlık Yüksekokulu 6.9021 143 2.50159
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6.9006 161 2.96058
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6.7796 372 2.49956
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 6.7222 54 2.63801
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO 6.4036 441 2.61297
Fen-Edebiyat Fakültesi 6.1269 134 3.03717
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6.0484 62 2.65767
Çavdır Meslek Yüksekokulu 5.7439 82 3.2119
İlahiyat Fakültesi 5.6957 46 2.37458
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5.3125 32 3.01006
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
8.6842
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8.5472
Eğitim Fakültesi
8.0101
Sosyal Bilimler Enstitüsü
7.9737
Veteriner Fakültesi
7.7895
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.7711
Burdur Meslek Yüksekokulu
7.7534
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.4752
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
7.4311
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
7.4074
Fen Bilimleri Enstitüsü
7.381
Genel Ortalama
7.2485
Tefenni Meslek Yüksekokulu
7.2031
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
7.1872
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7.1471
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
7.0714
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.0691
Sağlık Yüksekokulu
6.9021
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
6.9006
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6.7796
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
6.7222
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
6.4036
Fen-Edebiyat Fakültesi
6.1269
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
6.0484
Çavdır Meslek Yüksekokulu
5.7439
İlahiyat Fakültesi
5.6957
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5.3125
;