I Mezun Sayıları
Toplam Mezun Sayısı 83300
Ulaşılan Mezun Sayısı 15301
Ulaşılan Mezun Yüzde (%) 18.37
II Aktif Çalışma Durumu
Bir İşte Çalışan (Evet) 7667
Bir İşte Çalışmayan (Hayır) 7634
Cevap Veren Toplam Mezun Sayısı 15301
İstihdam Oranı 50.11
III Mezuniyet Alanı-Çalışma Alanı Uyum
Mezuniyet Alanıyla Uyumlu Bir İşte Çalışanlar 4481
Mezuniyet Alanı Dışında Bir İşte İsteyerek Çalışanlar 1322
Mezuniyet Alanı Dışında Mecburen Bir İşte Çalışanlar 1321
Cevap Veren Mezun Sayısı Top. 7124
IV Mezunların Çalıştığı Sektörler
Bilgi ve İletişim 304
Eğitim 2098
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı 162
Finans ve Sigorta Faaliyetleri 173
Gayrimenkul Faaliyetleri 33
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 95
İmalat 673
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 644
İnşaat 196
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 408
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 252
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 87
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 56
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 358
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 10
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 182
Toptan ve Perakende Ticaret 431
Ulaştırma ve Depolama 157
Diğer 805
Cevap Veren Mezun Sayısı 7124
V Mezunların Çalıştığı İşletme Ölçeği
1-9 (Mikro İşletme) 1514
10-49 (Küçük İşletme) 1806
50-249 (Orta Büyüklükteki İşletme) 1346
250 den Fazla (Büyük İşletme) 2434
Cevap Veren Mezun Sayısı 7100
VI Mezunların Çalıştığı Kurum Türü
Kamu Kurumu 3511
Ulusal İşletme 2084
Uluslararası İşletme 836
Kendi İşimi Kurdum. Kendi İşimde çalışıyorum. 480
Sivil Toplum Kuruluşu (Vakıf-Dernek vb.) 201
Cevap Veren Mezun Sayısı 7112